سامانه اسکان مسافران تابستانی

ویژه خانواده دانشجویان و دانشگاهیان

لیست شهرهای آماده اسکان مسافران تابستانی
ارتباط با ما
قوانین و مقررات
فرم درخواست کنسلی

کلیه ی حقوق برا صندوق رفاه دانشجویان محفوظ است